plan okolicy

Baranowicze mają według oficjalnych danych 172.000 mieszkańców. Działa tu kilkadziesiąt zakładów pracy, Uniwersytet i kilkadziesiąt szkół średnich i zawodowych. Mamy trzy parafie katolickie - dodatkowo Msza święta jest odprawiana w kaplicy naszego Domu Misyjnego, która w przyszłości też będzie samodzielną parafią. Niestety w cały mieście katolicy są mniejszością - po 17 latach wolności religijnej w kartotekach parafialnych mamy ich około 8.000 osób.

Autor: o. Jan Glinka SVD (02.03.2007)

Baranowicze

Tutaj mieszkam razem z o. Januszem Feszterem. Kościół i parafia Matki Bożej Fatimskiej są budowane od 14 lat. Od 2000 roku Przez ponad 4 lata zajmowałem się jego budową i administracją, chociaż nigdy nie miałem dekretu proboszczowskiego. W galeriach możecie zobaczyć wiele zdjęć z czasów budowy.

Autor: o. Jan Glinka SVD (21.02.2007)

Parafia Darewo

Od kwietnia 1996 roku jestem proboszczem parafii p/w Wniebowzięcia NMP w Darewie. Wspólnota parafialna liczy około 400 osób i obejmuje miescowości Darewo, Litwa, Łabuzy, Małe Podlesie, Końki. Makijowszczyzna jest filią parafii Darewskiej i obejmuje mieszkańców Gorbaczów, Citkowszczyzny i Podlesiejek. Na terenie naszej parafii - w naszej plebanii - przez 3 miesiące w roku organizowane są Wakacje dla dzieci z różnych parafii naszej diecezji.

Autor: o. Jan Glinka SVD (21.02.2007)

Parafia Kroszyn

Od 1997 roku jestem oficjalnie proboszczem parafii p/w Bożego Ciała w Kroszynie. Wspólnota liczy 150 osób z Kroszyna, Prydatków, Starego Dworu i Zalubicz.

Autor: o. Jan Glinka SVD (18.02.2007)

Parafia Juszkiewicze

Juszkiewicze jako miejscowość mają wielką historię, ale parafia zaistniała w latach 30-tych XX wieku. Parafianie sami zbudowali kościół i oddzielili się od Kroszyńskiej parafii. Obecnie wspólnota liczy kilkadziesiąt osób z Juszkiewicz, Makaszów, Kłompików i Podlesiejek. Jestem ich proboszczem od 1997 roku. Fascynująca jest historia walki parafian przeciwko komunistom w latach 1944-55.

Autor: o. Jan Glinka SVD (18.02.2007)
[<<] [1] [2] [3] [>>]