Parafia Darewo

Galeria fotograficznapróba na Wielki Czwartek

Siostra Irenieja daje instrukcje naszym apostołom. Przygotowujemy teatralne przedstawienie Ostatniej Wieczerzy na Wielki Czwartek.

Autor: o. Jan Glinka SVD (09.03.2007)

ściąga dla księdza

ponieważ od dwóch lat mamy nakaz biskupa, aby Msze święte były również w języku białoruskim - uczymy się powoli tekstów liturgicznych w tym języku. To jest ściąga umieszczona dla mnie na ambonce. Trzeba pamiętać, że w języku białoruskim nabożeństw w Darewie nie było praktycznie nigdy... Tu zawsze modlono się tylko po polsku...

Autor: o. Jan Glinka SVD (09.03.2007)

Andrzej Pronczak

W tym roku pójdzie do Pierwszej Komunii Świętej. Ma bardzo ładny głos i już śpiewa psalm responsoryjny.

Autor: o. Jan Glinka SVD (09.03.2007)

Darewska Golgota

Autor: o. Jan Glinka SVD (08.03.2007)

droga Baranowicze-Lachowicze

Autor: o. Jan Glinka SVD (08.03.2007)

Mój współpracownik

Ministrantów mamy wielu, ale ten jest zdecydowanie najgorliwszy. Może dlatego, żo dopiero się uczy układania korporału, dzwonienia... Wszystko go cieszy, więc mamy wspólny język. Nazywa się Sasza...

Autor: o. Jan Glinka SVD (08.03.2007)

trzeba podwieźć panią Polę

Autor: o. Jan Glinka SVD (08.03.2007)

stare tabernakulum

pozostało ono po przedwojennej kaplicy, która spłonęła w 1936 roku. Była ona bardzo mała i nie mieściła ludzi na nabożeństwach. Chcemy w tym miejscu zrobić figurę anioła, bo to teren nowego cmentarza.

Autor: o. Jan Glinka SVD (08.03.2007)

wnętrze kościoła

Autor: o. Jan Glinka SVD (08.03.2007)

robi się wiosennie

Autor: o. Jan Glinka SVD (08.03.2007)