dla Kościoła na Białorusi

Patronat Misyjny - o. Jan Glinka SVD, Parafia Darewo


Kroniki parafialne:
Darewo
Kroszyn
Juszkiewicze
Makijowszczyzna

Galeria fotograficzna
Filmy na YouTube
piosenka z kazania

Moja strona prywatna
warto zobaczyć
Galeria zdjęc ciekawych
Galeria zdjęc historycznych
Ankieta
Prosba o modlitwę


Serdecznie zapraszam do współpracy!

Białoruś jest naszym sąsiednim krajem, w którym mieszka około miliona osób polskiego pochodzenia. Od ponad 20 lat Kościół katolicki w Polsce wspiera, na wielu płaszczyznach, proces odbudowy katolickich wspólnot i kościołów na terenie Białorusi, Rosji i Ukrainy. W pracach tych, od samego początku, uczestniczą również Misjonarze Słowa Bożego, od lat pracujący w okolicach Baranowicz.

W Zgromadzeniu Słowa Bożego istnieje idea patronatu misyjnego. Pragniemy, aby każdy polski misjonarz-werbista miał liczną grupę patronów, którzy wspomagaliby go duchowo i materialnie. Osoba podejmująca patronat wybiera własną formę modlitwy ofiarowywanej za swego misjonarza i przeznacza na jego potrzeby miesięcznie chociażby równowartość bochenka chleba. Patronowie nawiązują z misjonarzem osobisty kontakt, gdyż “podopieczny” informuje ich na bieżąco o swojej działalności, o radościach i problemach. Jest to forma absolutnie dobrowolna i ofiarodawca pozostaje całkowicie swobodny w swym wyborze. Pomoc może być jednorazowa i niezobowiązująca na przyszłość, co można zaznaczyć w samej ankiecie lub przesłać ofiarę bezpośrednio na konto.

Ojciec Jan Glinka, pochodzący z Przyszowic (k.Gliwic) w diecezji katowickiej, pracuje od 18 lat na Białorusi. Jest proboszczem 3 wiejskich parafii w okolicach Baranowicz: Darewo, Kroszyn i Juszkiewicze. Szczególnie leżą mu na sercu działania na rzecz kultury religijnej przez popularyzację i wydawanie prasy katolickiej, przygotowanie programów TV i promocję miejscowej muzyki religijnej. Wiele ludzi na Białorusi jeszcze nie odnalazło swej drogi do Boga. Potrzeba ogromnych wysiłków ewangelizacyjnych i ekumenicznych, aby na te ziemie wróciło prawdziwe chrześcijaństwo, wykorzenione przez komunistów.

Wysyłając ankietę możecie wstąpić do grona moich patronów (opiekunów). Możecie też zachęcić innych do takiego misyjnego dzieła.

Po przesłaniu deklaracji otrzymacie Państwo list objaśniający sposoby kontaktu i dalszej współpracyZa wszelką pomoc i pamięć serdeczne Bóg zapłać!

O. Jan Glinka, Misjonarz Werbista

Prospekt Sowietskij 16, 225416 Baranowicze, Białoruśinternet: http://glinka.digi.pl

email: glinka@tut.byKościół parafialny w Darewiew 1989 roku

w 2007 roku

Jan Glinka, Kolonia 19, 14-520 Pieniężno,
Bank Pekao SA, I/O Siedlce, Wojskowa 24,
nr 97 1240 2685 1111 0000 3667 1207