dla Kościoła na Białorusi

Patronat Misyjny - o. Jan Glinka SVD, Parafia Darewo


Kroniki parafialne:
Darewo
Kroszyn
Juszkiewicze
Makijowszczyzna

Galeria fotograficzna
Filmy na YouTube
piosenka z kazania

Moja strona prywatna
warto zobaczyć
Galeria zdjęc ciekawych
Galeria zdjęc historycznych
Ankieta
Prosba o modlitwę


Serdecznie zapraszam do współpracy!

Białoruś jest naszym sąsiednim krajem, w którym mieszka około miliona osób polskiego pochodzenia. Od ponad 20 lat Kościół katolicki w Polsce wspiera, na wielu płaszczyznach, proces odbudowy katolickich wspólnot i kościołów na terenie Białorusi, Rosji i Ukrainy. W pracach tych, od samego początku, uczestniczą również Misjonarze Słowa Bożego, od lat pracujący w okolicach Baranowicz.

W Zgromadzeniu Słowa Bożego istnieje idea patronatu misyjnego. Pragniemy, aby każdy polski misjonarz-werbista miał liczną grupę patronów, którzy wspomagaliby go duchowo i materialnie. Osoba podejmująca patronat wybiera własną formę modlitwy ofiarowywanej za swego misjonarza i przeznacza na jego potrzeby miesięcznie chociażby równowartość bochenka chleba. Patronowie nawiązują z misjonarzem osobisty kontakt, gdyż “podopieczny” informuje ich na bieżąco o swojej działalności, o radościach i problemach. Jest to forma absolutnie dobrowolna i ofiarodawca pozostaje całkowicie swobodny w swym wyborze. Pomoc może być jednorazowa i niezobowiązująca na przyszłość, co można zaznaczyć w samej ankiecie lub przesłać ofiarę bezpośrednio na konto.

Ojciec Jan Glinka, pochodzący z Przyszowic (k.Gliwic) w diecezji katowickiej, pracuje od 18 lat na Białorusi. Jest proboszczem 3 wiejskich parafii w okolicach Baranowicz: Darewo, Kroszyn i Juszkiewicze. Szczególnie leżą mu na sercu działania na rzecz kultury religijnej przez popularyzację i wydawanie prasy katolickiej, przygotowanie programów TV i promocję miejscowej muzyki religijnej. Wiele ludzi na Białorusi jeszcze nie odnalazło swej drogi do Boga. Potrzeba ogromnych wysiłków ewangelizacyjnych i ekumenicznych, aby na te ziemie wróciło prawdziwe chrześcijaństwo, wykorzenione przez komunistów.

Wysyłając ankietę możecie wstąpić do grona moich patronów (opiekunów). Możecie też zachęcić innych do takiego misyjnego dzieła.

Po przesłaniu deklaracji otrzymacie Państwo list objaśniający sposoby kontaktu i dalszej współpracyZa wszelką pomoc i pamięć serdeczne Bóg zapłać!

O. Jan Glinka, Misjonarz Werbista

Prospekt Sowietskij 16, 225416 Baranowicze, Białoruśinternet: http://glinka.digi.pl

email: glinka@tut.byKościół parafialny w Darewiew 1989 roku

w 2007 rokuNewsadmin testing place

plan okolicy

Baranowicze mają według oficjalnych danych 172.000 mieszkańców. Działa tu kilkadziesiąt zakładów pracy, Uniwersytet i kilkadziesiąt szkół średnich i zawodowych. Mamy trzy parafie katolickie - dodatkowo Msza święta jest odprawiana w kaplicy naszego Domu Misyjnego, która w przyszłości też będzie samodzielną parafią. Niestety w cały mieście katolicy są mniejszością - po 17 latach wolności religijnej w kartotekach parafialnych mamy ich około 8.000 osób.

Autor: o. Jan Glinka SVD (02.03.2007)

Baranowicze

Tutaj mieszkam razem z o. Januszem Feszterem. Kościół i parafia Matki Bożej Fatimskiej są budowane od 14 lat. Od 2000 roku Przez ponad 4 lata zajmowałem się jego budową i administracją, chociaż nigdy nie miałem dekretu proboszczowskiego. W galeriach możecie zobaczyć wiele zdjęć z czasów budowy.

Autor: o. Jan Glinka SVD (21.02.2007)

Parafia Darewo

Od kwietnia 1996 roku jestem proboszczem parafii p/w Wniebowzięcia NMP w Darewie. Wspólnota parafialna liczy około 400 osób i obejmuje miescowości Darewo, Litwa, Łabuzy, Małe Podlesie, Końki. Makijowszczyzna jest filią parafii Darewskiej i obejmuje mieszkańców Gorbaczów, Citkowszczyzny i Podlesiejek. Na terenie naszej parafii - w naszej plebanii - przez 3 miesiące w roku organizowane są Wakacje dla dzieci z różnych parafii naszej diecezji.

Autor: o. Jan Glinka SVD (21.02.2007)

Parafia Kroszyn

Od 1997 roku jestem oficjalnie proboszczem parafii p/w Bożego Ciała w Kroszynie. Wspólnota liczy 150 osób z Kroszyna, Prydatków, Starego Dworu i Zalubicz.

Autor: o. Jan Glinka SVD (18.02.2007)

Parafia Juszkiewicze

Juszkiewicze jako miejscowość mają wielką historię, ale parafia zaistniała w latach 30-tych XX wieku. Parafianie sami zbudowali kościół i oddzielili się od Kroszyńskiej parafii. Obecnie wspólnota liczy kilkadziesiąt osób z Juszkiewicz, Makaszów, Kłompików i Podlesiejek. Jestem ich proboszczem od 1997 roku. Fascynująca jest historia walki parafian przeciwko komunistom w latach 1944-55.

Autor: o. Jan Glinka SVD (18.02.2007)
[<<] [1] [2] [3] [>>]Jan Glinka, Kolonia 19, 14-520 Pieniężno,
Bank Pekao SA, I/O Siedlce, Wojskowa 24,
nr 97 1240 2685 1111 0000 3667 1207